Cocktail gừng

Đầu bếp: Brenton Mowforth Xi-rô bánh gừng tôi làm bằng máy Sous vide là thứ làm sống động câu chuyện ngày lễ này và rượu sherry liên kết tất cả các thành phần lại với nhau để tạo nên sự cân bằng tuyệt vời. Rượu rum được sử dụng trong loại cocktail này tương tự như […]