Chích sách hoàn trả

Chính sách Trả hàng, Đổi hàng và Bảo hành của bạn là gì?

Chúng tôi cung cấp các thiết bị gia dụng nhà bếp tốt nhất, nhưng nếu bạn không hoàn toàn hài lòng, chúng sẽ được hỗ trợ trong 30 ngày, không cần thắc mắc, đảm bảo hoàn tiền. Để đủ điều kiện được hoàn lại toàn bộ tiền, bạn phải:

Bạn đã mua bếp trong 30 ngày qua trực tiếp từ trang web Biolomix.us hoặc Biolomix.vn
Có số đơn đặt hàng hoặc email ban đầu đã được sử dụng trong quá trình mua hàng của bạn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị gia dụng nhà bếp tốt nhất và tất cả chúng đều được bảo hành hai (2) năm. Việc thay thế được bảo hành có hiệu lực trong vòng hai năm kể từ ngày mua ban đầu. Để đủ điều kiện được thay thế bảo hành, bạn phải:

Đã mua sản phẩm trong vòng hai năm qua
Có số đơn đặt hàng hoặc email hoặc bằng chứng mua hàng ban đầu đã được sử dụng trong quá trình mua hàng của bạn. Nếu mua thông qua người bán lại, đối tác bán lẻ hoặc trang web khác, bạn phải cung cấp bản sao biên lai gốc của mình

CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

Nếu người mua muốn trả lại sản phẩm do không thích hoặc không muốn nữa, người mua sẽ chịu phí vận chuyển trả lại dựa trên hóa đơn thực tế của công ty vận chuyển.
Nếu sản phẩm bị lỗi hoặc được thay thế theo bảo hành, BioloMix sẽ thanh toán hóa đơn vận chuyển.


MẶT HÀNG HƯ HỎNG VÀ LỖI


Nếu bạn nhận được sản phẩm bị hư hỏng hoặc bị lỗi, hãy thông báo ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ. Xin lưu ý rằng nếu chúng tôi không có thiết bị thay thế chính xác cho thiết bị của bạn, chúng tôi sẽ thay thế thiết bị đó bằng thiết bị tương tự có giá trị bằng hoặc lớn hơn.

THÔNG TIN LIÊN LẠC
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Hoàn trả, Trao đổi và Bảo hành của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:


  BioloMix Viet Nam Co., Ltd
  Business license: 0316800394
  Address: 2923 Pham The Hien, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City, Vietnam
  US office: C/O 1100 Cranbury South River Road, Monroe Township, New Jersey, 08831
  Email: Infor@BioloMix.us Hotline: (+84) 901 532 761
  Monday – Friday | 9:00am – 5:00pm