Tôi có thể hủy đơn hàng không

0 minutes, 41 seconds Read

Đơn đặt hàng thường  được gửi đi trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được . Nếu trong thời gian này bạn muốn hủy đơn hàng, vui lòng gửi email hoặc gọi điện cho chúng tôi. Nếu chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán cho bất kỳ hàng hóa nào bị hủy, chúng tôi sẽ sắp xếp hoàn lại tiền. Nếu bạn đổi ý  sau 24 giờ kể từ khi nhận được xác nhận đơn đặt hàng, vui lòng sử dụng quy trình bên dưới để sắp xếp trả lại.

Similar Posts