Tôi có thể trả lại hàng không

1 minute, 18 seconds Read

Nếu bạn muốn trả lại một mặt hàng vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền hoặc thay thế cho bạn mà không phiền phức. Vui lòng thông báo cho Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi  trong vòng 14 ngày  kể từ ngày giao hàng bằng cách liên hệ với Hotline của chúng tôi

Khi về xin lưu ý:

  • Cung cấp thông tin về đơn đặt hàng của bạn
  • Trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng mặt hàng đó được đóng gói cẩn thận. Việc không làm như vậy có thể dẫn đến việc việc trả lại hàng của bạn bị từ chối và/hoặc bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào sẽ bị giảm.
  • Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ mặt hàng trả lại đã được sử dụng.
  • Chi phí trả lại hàng cho chúng tôi là của bạn.
  • Vui lòng không trả lại bất kỳ mặt hàng nào đã được mua từ nhà bán lẻ khác.

Similar Posts