Thanh toán có an toàn không

Tất cả các đơn đặt hàng trực tuyến đều phép chọn hình thức thanh toán. Nếu bạn chọn chuyển khoản qua ngân hàng thì bạn cần váo App ngân hàng của bạn mới chuyển. An toàn tuyệt đối do hệ thống ngân hàng quản lý thanh toán