Thời gian vận chuyển?

Việc giao hàng tiêu chuẩn được gửi qua dịch vụ Viettel Post hoặc Grap, tùy theo yêu cầu của khách hàng. Tp. HCM trong vòng 48 giờ, thông thường sẽ được giao trong vòng 2-5 ngày làm việc với các tỉnh khác. Tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt có thể mất nhiều thời […]