Tôi có thể trả lại hàng không

Nếu bạn muốn trả lại một mặt hàng vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền hoặc thay thế cho bạn mà không phiền phức. Vui lòng thông báo cho Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi  trong vòng 14 ngày  kể từ ngày giao hàng bằng cách liên hệ với Hotline của […]

Tôi có thể hủy đơn hàng không

Đơn đặt hàng thường  được gửi đi trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được . Nếu trong thời gian này bạn muốn hủy đơn hàng, vui lòng gửi email hoặc gọi điện cho chúng tôi. Nếu chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán cho bất kỳ hàng hóa nào bị hủy, chúng tôi sẽ sắp xếp […]