Hướng dẫn sử dụng máy làm giá

0 minutes, 18 seconds Read
  1. Cắm điện và nhấn nút nguồn
  2. Chọn mùa phù hợp, theo nhiệt tầng mùa
    • Nhiệt độ dưới 15 độ: chọn mùa đông (Winter)
    • Nhiệt độ từ 15-25 độ: chọn mùa xuân/mùa thu (Spring/Fall)
    • Nhiệt độ trên 25 độ: Chọn mùa hè (Summer)
  3. Chọn Start

Similar Posts