Hướng dẫn cài App cho máy Sous vide model 1900, 1910

1 minute, 13 seconds Read

Bước 1: Cài đặt phần mềm Tuya Smart từ Google Play

Bước 2: Chuẩn bị và khởi động bếp Sous vide (Prepare and start the kitchen Sous vide)

Khi nào đèn tín hiệu nhấp nháy thì bếp Sous vide đã tìm thấy Wifi (When the signal light flashes, the Sous vide stove has found Wifi)

Hình ảnh bên dưới, phần đáng dấu màu đỏ (The image below, the highlighted part in red)

Note: Máy 9008 ấn tổ hợp phím Power và phím –

Bước 3: Khởi động phần mềm Tuya Smart (Start Tuya Smart software)

– Bật định bị lên (Turn the device on)

– Bật  Bluetooth (Turn on Bluetooth)

Bước 4: Chọn thêm thiết bị (dấu + hình này)

Bước 5: Vào phần đánh dấu màu đỏ trên hình (Go to the red mark on the picture)

Bước 6: Chọn Máy nấu chậm (Select Slow Cooker)

Bước 7: Nhập tên wifi và mật khẩu Wifi (Enter Wifi password)

Bước 8: Chọn Tiếp theo và chờ phần mềm tìm thiết bị. (Select Next and wait for the software to find the device). Chờ đến khi kết nối thành công

 

Similar Posts